Ring ring
kkallol.xtgem.com


মুখ্য পৃষ্ঠা
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0004 002 1
KAMTAPURI~~~~~~~~~~~~~~~~~~

মোৰ ব্ল'গ ২০১৬
মোৰ ব্ল'গ ২০১৫

মোৰ কামতাপুৰী ওয়েবছাইট, ২০১৪

কামতাপুৰী উইকিমিডিয়া

{ 2006 — 2013 }

দুইটা কবিতা
এইখান সহৰত মুঁই একজন দুর্ভিক্ষ সদাগৰ
দিফৰবেলা ঘৰেৰ মুধাত শাৰো
অকবিতা (মুঁই যেঠেই খাড়াহোয়া আছুং)
আকদিনেৰ জৈন্যে মুঁই তোৰ প্ৰেমত পৰিবাৰ চাং
দুইটা অকবিতা
৩ টা কবিতা
বাংলাৰ থাকিয়া ৰাওবদল কবিতা (৫টা)
অসমীয়াৰ থাকিয়া ৰাওবদল কবিতা (৮টা)
ঐ চেংৰী আকবাৰ ভালপায়া দেখবি নাকি (অসমীয়াৰ থাকিয়া ৰাওবদল কবিতা)
ৰাওবদল কবিতা সমগ্ৰ
নষ্ট অকবিৰ নষ্ট গদ্য
একটা কবিতা
হাইকু (HAIQU)
কামতাপুৰী লিপি
কামতাপুৰী শব্দ ভাণ্ডাৰ
ওএব ছাইটত কামতাপুৰী সাহিত্য
छावाबेलार दिनगुला मनेपरे स्मृतिहोय़ा
हाल्ला करेन
कामतापुरी भाषा
ENGLISH-KAMATAPURI