Ring ring
kkallol.xtgem.com

অকবিতা
=======

মুঁই যেঠেই
খাড়াহোয়া আছুং
অ'ঠেইৰ থাকিয়া
নিজকে ভালমতো
দেখিবাৰ নাপাং

গাছেৰ পাতাগুলাৰ ৰং দেখুং
হল্দীয়া
মোৰ প্ৰেয়সীৰ
চুলিগুলান দেখুং
হল্দীয়া
প্ৰিয় মানুসেৰ
বুকেৰ ৰঙো
হল্দীয়া

মই যেঠেই
খাড়াহোয়া আছুং
অ'ঠেইৰ থাকিয়া
বেঁকা-বেঁকি
ঘাটাটা দেখুং
শাঁকাতীৰ মতোন
আকাশখান দেখুং
কালিঘুকিৰ মতোন

মুঁই নাৰকীয় সপোনেৰ
অন্ধ মুধা
নিজকে হাৰেয়া
সৰিয়াপৰা সৰাপাতা

ණ কন্দর্পজিৎ কল্লোল
৩১/০৫/২০

(মূল অসমীয়াৰ থাকিয়া নিজে কৰা
কামতাপূৰী ৰূপান্তৰ)

* হল্দীয়া = হলুধ, হালধীয়া ।
* শাকাতী =
একৰকম সাপ ।
* কালিঘুকি =
একপ্ৰকাৰ পখী ।


মুখ্য পৃষ্ঠা